Hene - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Hene - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Lê lê lê lê lê lê henê henê
Gul û gulçini ber behna minî
Lê lê lê lê lê lê henê henê
Gul û gulçina ber behna minî
Ay Lê lê lê lê lê lê henê henê wey wey wey
Gul û gulçina ber behna minî
Gul û gulçina ber behna minî wey wey wey
Herkes ser dinê xwa tu yara mini
Gul û gulçina ber behna minî wey wey wey
Herkes ser dinê xwa tu yara mini
Ay Lê lê lê lê lê lê henê henê wey wey wey
Gul û gulçina ber behna minî
Min te seyhekir yek gotin tenê wey wey wey
Min te seyhekir yek xeber tenê
Min te seyhekir yek gotin tenê wey wey wey
Min te seyhekir yek xeber tenê wey wey wey
Herkes ser dine xwe tu yaramıni
Ay Lê lê lê lê lê lê henê henê wey wey wey
Gul û gulçina ber behna minî
Gul û gulçina ber behna minî wey wey wey
Herkes ser dinê xwa tu yara mini
Gul û gulçina ber behna minî wey wey wey
Herkes ser dinê xwa tu yara mini
Xanîyê babê hene li ber rubala wey wey wey
Xanîyê babê dinê li ber rubala
Me gul diçînî perçim dixwara wey wey wey
Me gul diçînî perçim dixwara
Felek xayine me bû evare wey wey wey
Felek bê bexte me bû evare
Ay Lê lê lê lê lê lê henê henê wey wey wey
Gul û gulçina ber behna minî
Gul û gulçina ber behna minî wey wey wey
Herkes ser dinê xwa tu yara mini
Gul û gulçina ber behna minî wey wey wey
Herkes ser dinê xwa tu yara mini
https://lyricstranslate.com/tr/hozan-diyar-hene-lyrics.html

« || »