Her Sabah Seher Yelleri - Muhlis Akarsu, Pir Sultan Abdal - türkü sözü | klibi

Her sabah her sabah seher yelleri
Seher yelleriyle esen’ Ali’dir
Muhammed kılavuz Mahşer yerine
İslamın sancağın çeken Ali’dir

Dayanı gör kardaş gönül gücüne
Azığın yok mudur ahret göçüne
On ik’ İmam gibi Cennet içine
Ab-ı Kevser ile akan Ali’dir

Bindiler Düldüle Şarka gittiler
Horasan şehrine akın ettiler
Mü’minlerin feryadına yettiler
Mervan’ Yezid’i basan Ali’dir

Nerede arasam hazır bulunur
Okur dört Kitabı iyi bilinir
Bayram ayı gibi doğar dolunur
Seher yelleriyle esen Ali’dir

Münkirin gıdası Haktan kesildi
Nesimî yüzüldü Mansur asıldı
Dünya yetmiş kerre doldu eksildi
Dolduran AIi’dir dolan Ali’dir

Hakkın emri ile Cebrail indi
İndi de Ali’nin koluna kondu
Zülfikar kuşandı Düldüle bindi
Yezidin neslini kesen Ali’dir

Pir Sultan’ım eydür şâd olup güldü
Ka’be-i şeriften bir nida geldi
Hakkın emri ile dört Kitap indi
Okuyan Muhammed yazan Ali’dir