Hz. Şah ile kavlim kararım - Davut Sulari, Erdal Erzincan - türkü sözü | klibi

Hz. Şah ile kavlim kararım
Hakkın defterini aldımda söylerim
Dost ile dost oldum namerte değil
Meydan-ı Ali den geldim söylerim

Bu Dünya bakidir insandır fani
Babaz dedez soyuz ceddiniz hanı
Gel mümin fark eyle sen seni tanı
Yol yönünden tellal oldum söylerim

Davut Sulari’yem şaşkın serseri
Gördümde tanıdım sahib Kevseri
Ol dem’de ayn’da Nuru Kerrarı
Zülfikar kuşandı gördüm söylerim