İlm-i Hakikatten Sual Sorarsan - Aşık veli - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

İlm-i hakikatten sual sorarsan
Onu da her cana diyebilin mi
Varlığın var ise desti bus eyle
Birini erteye koyabilin mi

Kime layık görmüşlerdir duayı
Arif olan boylar umman ovayı
Bir sofrada yedi katar deveyi
Sen bir oturuşta yiyebilin mi

Deve yerken arif seni görürse
Arayıp da çiğ yerlerin bulursa
Katarın birisi eksik gelirse
Altı katar ile doyabilin mi

Mümin eli neylen sen sana bakın
Sen seni yukarı tutmaktan sakın
Doksan bin koyunu çaldırma sakın
Onu darıltmadan sağabilin mi

Doksan bin koyunu sağdığın şarda
Onu bir küleğe koyduğun nurda
Yüz yirmi dört meyyit yatar bir handa
Kırkına bir tas su koyabilin mi

Çok deryalar geçtim yare varırken
Susuz öldüm dört ırmağı görürken
İsrafil ta arşta sela verirken
Yedi kat yer altında duyabilin mi

Veli’m eyder harfe ereyim dersen
Hakk’ın cemalini göreyim dersen
Sorgusuz cennete gireyim dersen
Candan sevdiğine kıyabilin mi