İmiş - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi İmiş - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Bu dünyada yaratılan tüm mahluklara
Şimdi bildim dirilik hemen olmaz imiş
Bu ölümün şerbetidir bu acı şerbet
İnsanlar içmeden ondan kanmaz imiş

Yola ayak koysan dostlar azık alıp
Ecel gelse fayda kılmaz sakal yolup
Bu dünyanın mallarını hasıl kılıp
Rüşvet versen Melekül mevt almaz imiş

Kervan eğer göçer olsa azık alır
Azıksızın yola giren yolda kalır
Kar ve zarar olduğunu o zaman bilir
Yükün yükleyip yola giren kalmaz imiş

Yükün yükleyip yola giren merdan olur
Kılavuzsuz bu yola giren hayran olur
Yol rehberi yolu gören kervan olur
Yol görmeden kervan ayak koymaz imiş

Ecel gelse fayda kılmaz sakal yolsan
Sağa sola canını parça parça versen
Dünya için azizi ömrünü feda kılsan
Melekül mevt gelse fırsat koymaz imiş

Bu dünyada padişahım diye göğüs geren
Hem önüne kürsü koyup hayme vuran
Nice yıllar haylu haşem çeri salan
Ecel gelse biri vefa kılmaz imiş

Binlercesine çeri yığan hanlar hani
Bu sözlerin her birisine mana kani
Vefası yok vefasızdır dünya tanı
Gafil insan görüp ibret almaz imiş

Bu dünyada yürük ata biniciler
Harp gününde mübarizlik kılıcılar
Elmas çelik kılıç kuşağı kuşananlar
Ecel gelse bey ve hanı koymaz imiş

Bende nice yaş yaşasa ölmesi var
Gören göze bir gün toprak dolası var
Bu dünyaya sefer kılanın gelmesi var
Ahirete sefer kılanlar gelmez imiş

Dirilikte din nevbetini iyi vur sen
Ahiretin esbabını burada kur sen
Hace Ahmet iman üzre tövbeli ol sen
İman ile varan kullar ölmez imiş