- İnceden ince - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Bugün sabah ile visal-i yardan
Bana bir haber var inceden ince
O boyu zertarı hayal-ı yardan
Yüz bin eser var inceden ince

Olmak ister isen (emman) muhabbet pezir
Zenciri hevaya gel olma esir
Eğer aşığısan (emman) gel şu bezme gir
Gör bahki neler var inceden ince

Ey Emrah aldanma sen bu laneye
Düşme dar-u dehri sunan daneye
Köhne-i zen derler bu gamhaneye
Ervah ki neler var inceden ince


Özcan Türe


Gülten Benli


Ayfer Vardar


Nurullah Akçayır