İnşallah Eylemez İmana Muhtaç - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi İnşallah Eylemez İmana Muhtaç - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

İnşallah eylemez imana muhtaç
Eğer bir kişide irfan oldukça
Beş vaktına devam edüp kış ve yaz
Dilinde zikr ile Kur’an oldukça

Bihamdillah geçinirim az ile
Düşerim babına bin niyaz ile
Yanaşmam cehenneme söz ile
Muhammed Mustafa sultan oldukça

Ümidim muhkemdir beş ile dörde
Ne havfim dünyada ne de mezarda
Mizanda sıratta korkulu yerde
Ebubekir Ömer Osman oldukça

Sofunun hayını huyunu bilmem
Gafur ismi elde ummana dalmam
İnşallah mahşerde susuz da kalmam
Aliyülmurtaza aslan oldukça

Allah Muhammedi mahzun göndermez
Ümmetinin hatırını sındırmaz
Cehennemde hicap edüp yandırmaz
İmam Hüseyin’le Hasan oldukça

Ruhsatı yetmez mi bu kadar ahın
Rahmetinden fazla mıdır günahın
Aşıkıyım Hakkın Resulullahın
Kaçan ceset ile bu can oldukça