Kıblemdir cemalın gördüğüm zaman
Yüzüm turabına sürem sultanım
Kaşların lâm elif, ay gibi cemal
Kaldır nikabını görem sultanım

Cemalın görenler salavat verir
Emrin ile cümle kainat yürür
Sana dil uzatan inan ki kurur
Sen haksın dünyada, erem sultanım

Kıblem Muhammed’dir, hak habib allah
Mürşidim Ali’dir, hem keremullah
Birligem bağlıyam da dost dost Allah Eyvallah
Yeter ki sıdk ile duram sultanım

Davut Sulari’yem dilde gezerem
Yağmur ile yağar, yerden sazaram
Hikmetten okuram, sırdan sezerem
Aşk defterin açıp görem sultanım