Kar yağardı Erzurum' a - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Kar yağardı Erzurum' a - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Eskiden kar yağardı Erzurum’a
Torpak damlarda sırt sırta yaşardık
Sabanan kalkar damlarımızı kürüdük ya Allah
Kardan tayalar olurdu mehlelerin önünde
Tüneller açar yola gavuşurduk
Eskiden kar yağardı Erzurum’a
Henüz ayrılmamıştık henüz bölünmemiştik
Aynı meheledeydik zengini fakiri esnafı
Yoksulu bir arada birdik
Toprak damlarda omuz omuza sım sıcak
Ve kar yağardı Erzurum’a bembeyaz lapa lapa
Öz canımda çok sevdigim Erzurum
Çaresiz dişimi sıktım gidirem hey
Ele gafillerden darbe yedi gururum
Gaderime boyun büktüm gidirem hey
Ele gafillerden darbe yedi gururum
Gaderime boyun büktüm gidirem hey
Gidirem hey hey
Henüz bölünmemiş tik henüz ayrılmamıştık
Henüz icat olmamıştı kooperatifler siteler
Dübleksler tripleksle olmaz olası kartonpiyerler
Gariban sıkışınca kime gidebileceğini bilir
Zengin kimi gözeteceğini bilir
Esnafnan memur gül gibi geçinip giderdi
Ve kar yağardı Erzurum’a bembeyaz lapa lapa
Henüz ayrılmamıştık henuz bölünmemiştik
Memurlar bir kooperatife esnaflar bir siteye
Zenginler düblekslere triplesklere
Garibanlar geber ulan gece kondulara kalmamıştı
Ve kar yağardı Erzurum’a bembeyaz lapa lapa
Henüz fakir zengini hırsızlıkla
Zengin fakiri tembellikle suçlamazdı
Çünkü kar yağardı lapa lapa
Çünkü kar yağardı bembeyaz
Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu
Sırtıma verdiler sitem yükünü
El ne bilsin sebeblerin kökünü
Ogul elli yıldır bekledigim ekini
Harmana gökmeden yakdım gidirem hey
Hele elli yıldır bekledigim ekini
Harmana dökmeden yakdım gidirem hey
Gidirem hey hey
Eskiden kar yağardı Erzuruma
Yokdu çeşit çeşit makinelerimiz
Dev ekran televizyonlarımız
No frots buzdolaplarımız
Ama kilerlerimiz gırtiğine kadar doluydu yüreklerimiz gibi
Çünkü kar yağardı Erzurum’a
Çünkü kar rahmetti
Çünkü kar bereketi
Eskiden kar yağardı Erzurum’a
Adam boyu adamlarda adamdı o zamanlar
Ne Cumhuriyet caddesinde
Onun bunun namusuna kötü gözle bakar
Nede laf atardalardı
Çünkü senin namusun benim benim kisi senindi
Bir idık biz idık
Ve kar yağardı Erzurum’a
Adam boyu ve adamlar adamdılar o zamanlar
Reyhaniyim derdim gamım bitmedi
İftira darbesi cana sinmedi
Oğul Zeynel Horasana gitti dönmedi
Buda benim gara bahtım gidirem hey
Hele Zeynel Horasana gitti dönmedi
Buda benim gara bahtım gidirem hey
Gidirem ben hey
Kar sendin kar bendim kar bizdık
Eridik eridik eridik