Kara Kara Gözleri Var - Anonim - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Kara kara gözleri var
Vurulmuş ondan bahir
Toplamış bohçasını
Oğlana gizli gaçir

İki dönir bir bahir
Gaçanda gız gaçanda
Yüregi tıp tıp atir
Gorhmiram der gaçanda

Anonim |