Katip Türküsü - Ender BALKIR - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Katip Türküsü

Mezireden çıktım ağrıyor başım
Dumdum kurşunuyla serildi leşim
Buna sebep olan arap kardaşım
Di değme de değme yaram derindir
Yaram sağalırsa mevlam kerimdir
Mezireden çıktım yıldız ışılar
Katibi vurmuşlar kanı fışılar
İmdada gelmiyor hayın komşular

Saranın evleri Toptop’a bakar
Katibi vurmuşlar al kanlar akar
Bir mahle katibin yoluna bakar

Atımı bağladım ben bir dikene
Tükettin ömrümü ömrün tükene
Benden selam olsun “kefen diken”e

Toptop’un önünde perteğin yolu
Fikri bey geliyor liveri dolu
Katibi vuran da İbiş’in oğlu

Anam yoğurdumu ayran eylesin
Çıkıp yücelerden seyran eylesin
Yoluma bakmasın, hicran eylesin

Sabahleyin kalktım çantama baktım
Melul mahzun alıp atıma taktım
Anama uymadım bağırımı yaktım


Etiketler : |
Kategori: Ender BALKIR |
« || »