Kaymakçı Kahvesi - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Kaymakçı Kahvesi - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Kaymakçı Kahvesi’nde masa kuruldu
Masanın başında Süleyman vuruldu

Kaldır Dudu’m kollarını göster yüzünü
Dudu’mun yollarında kıydım canımı

Devrent Deresi’ni duman bürüdü
Dumanın içinde Dudu’m yürüdü

Kaldır Dudu’m kollarını göster yüzünü
Dudu’mun yollarında kıydım canımı

Anonim |