Kıbrıs Şarabın İçmişler - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Kıbrıs Şarabın İçmişler - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Kıbrıs şarabın içmişler
Can ile serden geçmişler
Bugün oradan göçmüşler
Bir er yırtar söker gelir

Hırlaşırlar arı gibi
Kopuşurlar sürü gibi
Beş ayının seli gibi
Derelerden akar gelir

Bellidir yiğit yapısı
Şimdi toplanır hepisi
Açıldı Çamlı kapısı
Birbirini teper gelir

Köroğlu’m besler mertleri
Yumuşak ederler sertleri
Çamlıbel’in aç kurtları
Birbirini kapar gelir