Kısmet Kalktı (Dostum) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Kısmet Kalktı (Dostum) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Kısmet kalktı bu illerde durulmaz
Gel beni yolumdan eyleme dostum
Böyle bir firkatla gönül eğlenmez
Sil gözün yaşını ağlama dostum

Kader götü geldi paham kem gitmez
Ağladıkça ela gözden nem gitmez
İllere düğündür bizden gam gitmez
Gam çekip yaslara bağlanma dostum

Gezerdi Said’im gurbet illeri
Tercüman yollardı esen yelleri
Gerdana dökülmüş zilfin telleri
Topla zilifleri ağlama dostum