Koçhisar Elleri - Nazlı Öksüz - türkü sözü | klibi

Böyle ayrılığın gözü kör olsun
Savurdu kül gibi gurbet yelleri
Bir ana bir baba bir de yar olsun
Neme lazım gurbet elin gülleri

Tozludur yolları, tatlı dilleri
Gönlümde tütüyor yurdun elleri
Tozludur yolları, tuzlu gölleri
Gönlümde tütüyor Koçhisar elleri

İlaç, merhem kar eylemez şaşkına
Tabib neyler gönlüm dolmuş taşkına
Memleket aşkına, toprak aşkına
Dile geldi bağlamamın telleri