Koşuk - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Koşuk - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Kar buz tümü eridi
Dağların suları akıştı
Mavi bulut yükseldi
Kayık gibi sallanır

Yel eserek geldi
Tıpkı tipiye benziyor
İnsanlar üşüyerek ürperiyor
Kara bulut kükreşir

Ay kopup halelendi
Ak bulut yücelendi
Üst üste kümelendi
Saçılıp suyu inleşir

Bulut inleyerek çıktı
Seller gürleyerek aktı
Bütün ulus buna şaştı
Bulut gürleyerek bağrışır

Bütün sular kabardı
Dağların başı belirdi
Bütün dünya ısındı
Binbir çiçek dizilir (açar)

Kulanlar (taylar) hep birlikte coştu
Geyikler bir araya geldi
Yayladan tarafa koşuştu
Sıra sıra zıplarlar

Dağlar tepeler yeşerdi
Kuru otlar çimleşti
Gölün suyu kabardı
Sığır(lar) boğa(lar) böğrüşür

Koçlar teke(ler) seçildi
Sağmal sürüler koşuldu
Sütlerin hepsi sağıldı
Oğlak(lar) kuzulara karışır

Şimşek çakarak parladı
Sisler dağılıp kalktı
Aygır(lar) kısrak(lar) kişnedi
Kısrak(lar) alıp bağrışır

Yılkı(lar) bahar gelince at olur
Otlayarak etlenir
Beyler semiz atlara binerler
Taylar sevinçten birbirini ısırır

Yağmur yağarak saçıldı
Türlü çiçekler açtı
(Böylece sanki) inci kapları açıldı
Onlara misk kokusu karışır

Seyrek görülen çiçekler yığınla ortaya çıktı
Tomurcuklar büküldü
Düğüm düğüm sarıldı
Açılarak birbirlerine sarmaştılar

Bin bir çiçek art arda dizildi
Tomurcuklar açıldı
Uzun uzun yatıp sıkıldı(lar)
Yerden kopup ayrışır(lar)

Kızıl sarı (çiçekler) dizildi
Mor yeşil (çiçekler) birbirine bakıştı
Birbirine sarmaştı
İnsan(lar) buna hayran olur