Kozanoğlu Destanı - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Kozanoğlu Destanı - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

N’olaydı da Kozanoğlu n’olaydı
Sen ölmeden bana ecel geleydi
Bir çıkımlık canımı da alaydı
Böyle rüsva olmasaydık cihanda

N’eyledik de hakka büyük söyledik
Ne akılla kahpeleri dinledik
Cahil idik n’ettiğimiz bilmedik
Aciz çıktı bak adımız her yanda

Beyim gelir arkasından bin atlı
Cümlesi de sanki kuştur kanatlı
Ölürsek derdimiz olur bin katlı
Yar yetimi kalır mıydı meydanda

Derviş Paşa gayrı kına yakınsın
Böbür böbür dört bir yana bakınsın
Amma bizden gece gündüz sakınsın
Öç alırız ilk fırsatı bulanda

Dadaloğlu söyler size adını
Şimden yok bilsin hasım kendini
Bağlasalar parçalarım bendimi
Yatacağım bilsem bile zindanda