- Mapus Damları - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Mapus damlarında yanmaz mı ışık?
Yarinden ayrılan olmaz mı aşık?
Ak buğday benizli zülfü dolaşık

Mapusane üstümüze damlama
Yarim gitti, beni yoldan eyleme
Mapusane üstümüze damlama
Dostlar gitti, beni yoldan eyleme

Mapusun içinde bir ulu çınar
Göremem yarimi, yüreğim yanar
Düşmüşüm zindana, ocağım söner

Kol ağası koy ver, yare gideyim
İnsan zalim olmuş, ben neler edeyim?
Kol ağası koy ver, yare gideyim
Zalimin zulmünden nere gideyim?

Mapus damlarında oturuyordum
Düşünsem, aklımı yitiriyordum
Yarimi yanıma getiriyordum

Kol ağası nice bağlar kolumu
Kimselere diyemiyom halımı
Kol ağası koy ver, yare gideyim
İnsan zalim olmuş, ben neler edeyim?