Mihman olduk ceminize
Hû diyelim deminize
Hayran kaldık yolunuza
Bu meydanda bu divanda

Meydanda oturan canlar
Aynı soydan aynı kandan
Kalksın kötü çirkin yanlar
Bu meydanda bu divanda

Sazlarla coşup çağladık
Özümüz hakka bağladık
Hüseyin için ağladık
Bu meydanda bu meydanda

Pirimiz Bektaşi Veli
Abdal Musa Kızıldeli
Balım Sultanla çelebi
Bu meydanda bu meydanda

Selam rehber olan dosta
Niyazımız vardır posta
Ethem ile Mustafa yasta
Bu meydanda bu meydanda