Naci Derler Bir Güruha Uğradım - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Naci Derler Bir Güruha Uğradım - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Naci derler bir güruha uğradım
Güzel Şah’ım yargılasın onları
Muhabbet ettik iradet getirdik
Anlar bizi sevdi biz de anları

Durdukları irfan bağ ile bostan
Silinmiş kalpleri gümandan pastan
Var anin gümani haman bir dosttan
Arı gibi vızılaşır canları

Cümle bir gerçeğe demişler beli
Teşbihleri Allah Muhammet Ali
Meşrebi Hüseyni ismi mevali
Hüseyin aşkına çıkar kanları

Bir nefesten bir imama uyuldu
Birinin nefesi bine sayıldı
Kaynayuban birbirine koyuldu
Hüseyin aşkına akar kanları

İstemem Cennet’i göster didarı
Hulk-i Muhammed’den almış kemali
Secdeye inmeden okur duayı
Aşıklar didara dönmüş yönleri

Sirat’i Mizan’i anda geçtiler
Benlik kalesini bunda yıktılar
Al giydiler yaşlarından çıktılar
Geceleri bayram kadir günleri

Pir Sultan Abdal’im gerçektir meydan
Özünü saçmıştır sıfat-i Şeytan
Esrimis Kirklar’in içtiği meyden
Güzel Sah’tan koku duymuş canları