- Nazlanır - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Bir dilbere selâm verdim
Almazlanır hoş nazlanır
Canım halin nedir dedim
Bilmezlenir hoş nazlanır

Yüz çevirdi bizden ol yâr
Ruz-u şeb kılarım zâr
Sundum desdine arzuhâl
Almazlanır hoş nazlanır

Bilmem ol yâre ne dedim
Sırrını kime söyledim
Dosta işaret eyledim
Gelmezlenir hoş nazlanır

Gevheri Geda’dır adım
Arşa çıkıyor feryadım
Beni bilir misin dedim
Bilmezlenir hoş nazlanır