- Nazlı Güzel (Bu Nasıl Sevdadır) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Bu nasıl sevdadır bu nasıl demdir
Gel bazı halimi sor nazlı güzel
Ruzu şep çektiğim hicrandır gamdır
Ne müşkül haldeyim gör nazlı güzel

Aşkın bülbül gibi beni zareler
Çıkardım alleri giydim kareler
Bulamadık şu derdime çareler
Lütfedip yaremi sar nazlı güzel

Hülyalar ederim coş eder gönlüm
Ömür baharını kış eder gönlüm
Aşkın zehirini nuş eder gönlüm
Sensiz şu özüme kar nazlı güzel

Nazar kıl gönlümün yanan narını
Aşığım çekerim aşkın darını
Dağ olsa taşımaz ahuzarımı
Dünyalar başıma dar nazlı güzel

Daimi dere şeker misin bal mısın
Lale misin sümbül müsün gül müsün
Huri misin melek misin kul musun
Bilinmiyor öten giz nazlı güzel