- Ne Güzel Uymuş - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Şu kendi kendime bir fikreyledim
Mor dağlara duman ne güzel uymuş
Sığındım mevlama çok sükreyledim
Müslimana iman ne güzel uymuş

Düğünde bayramda ederler zinet
İslamın boynuna farzile sünnet
Kafire cehennem mümine cennet
Kör şeytana nalet en güzel uymuş

Müminler camiye sererler halı
Ben deli değilim sen ettin deli
Allanın arslanı hazreti Ali
Eline zülfikar ne güzel uymuş

Said’im der küffar tapar İsaya
Amel getirirler eğri asaya
İncil İsa için Tevrat Musaya
Kur’an Muhammed’e ne güzel uymuş