Ne Vefasın Gördüm Bezm-i Cihanın - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Ne Vefasın Gördüm Bezm-i Cihanın - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Ne vefasın gördüm bezm-i cihanın
Kan ile pür olsun peymaneleri
Ne lütfunu gördüm pîr-i muganın
Basma yıkılsın meyhaneleri

Çok çektim feleğin cevr ile kahrın
Bin kerre nüş ettim tas ile zehrin
Boş olsun şarabı sak-i dehrin
Lebinden emzirmez mestaneleri

Emrahi beyhude sanma emeğin
Elbette dergaha geçer dileğin
Kırılsın dişleri çarh-ı feleğin
Nice hor eylemiş merdaneleri

« || »