- Nedendir? [ Uzun Hava ] - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Gönül arzediyor azm-i didarı
Yenilmiyor efkarımız nedendir
Garip bülbül gibi kılarım zarı
Açılmıyor gülşenimiz nedendir

Herdem aşkın kervanları çekilir
Şu didemden kanlı yaşlar dökülür
Günden güne yaralarım sökülür
Artar gider fırkatımız nedendir

Pir Sultan Abdalım dosta mailim
Yüz sürüben kapısında sailim
Haktan gelen tecellime kailim
Böyle imiş kaderimiz nedendir