- Nedir ? - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Ala gözlerini sevdiğim dilber
Beni del’etmeğe meramın nedir?
Ben kendi derdimle yanıp ağlarken
Yeni dert katmaya meramın nedir?

Selam verip selamını alırken
Tatlı canım ben yoluna verirken
Sen altınsın ben kıymatın bilirken
Yada bozdurmağa meramın nedir

Ben de çok gezerdim ili cihanı
Güzeller söylemez asla yalanı
Eline almış da divit kalemi
Kusurum yazmağa meramın nedir

Karac’oğlan der ki ben de emeyim
Gayette güzelsin nasıl seveyim
Güzeller içinde medhin eyleyim
El ile gezmeğe meramın nedir