Neyleyim Feleğin İhmal İşini - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Neyleyim Feleğin İhmal İşini - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Neyleyim feleğin ihmal işini
İçirir her zaman sem bize bize
Alnımız bir tan günü çavmadı
Daim yoldaş oldu gam bize bize

Kişver gününün de yayı yassıldı
Aşkın kileleri doldu esildi
Kime yar dedimse ağyar kesildi
Her dem refik olur kem bize bize

Yüküm gamdır karalıyım karalı
Yandı ciğer paralıyım paralı
Yar elinden yaralıyım yaralı
Vermedi rakipler em bize bize

Rakipler set çekmiş araya bilmem
Kimden em düzelim yaraya bilmem
Neyleyim ol kaşı karaya bilmem
Nisbetle çekiyor dem bize bize

Bu sefil Ruhsati sana kul oldu
Yana yana ateşine kül oldu
Sevdana düşeli yedi yıl oldu
Dinini seversen dön bize bize