- Nice Dolaşayım Ben Şu Alemi - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Nice dolaşayım ben şu alemi
Gönlüm geze geze sevdigar oldu
Ne bir haber geldi ne de bir selam
Bir şahin bakışlım inkisar oldu

Şu yalan dünyayı neyler niderim
Ta ezelden böyle imiş kaderim
Bir gün eksik değil gam ve kederim
Bize gam kasavet her gün yar oldu

Şu yalan dünyadan usandım doydum
Düştüm arkasına gönlüme uydum
Çıktım gurbet ile bir güzel sevdim
Sevdası sineme yadigâr oldu

Der Said’im ben gönlümü düşürdüm
Gurbet ilde hem aklımı şaşırdım
Çoktan beri elem keder taşırdım
Sılaya varmaya namus ar oldu