- Nuri Ahmet Nesli İmamda Kaldı - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Hem söyleyim hem de beyan edeyim
Nuri Ahmet nesli imamda kaldı
Hakikat sırrını ayan edeyim
Kırkların mekanı pünhanda kaldı

Gör sual içinde sual sorarlar
Aşkın tarağıyla seni tararlar
Per kanattır se noktayla ararlar
Pe-ka-ja-ça ile harfanda kaldı

Kırsak yezitlerin bağrın taşını
Akıtsınlar gözden kanlı yaşını
Eğer sorar isen Şahın Başını
Yedi oğul kesen Rahban da kaldı

Nurumuzdan halkeyledik İsa’yı
Firavuna nisbet verdik asayı
Eğer sorar isen Turi Musa’yı
Yazılıpka nutki İmran da kaldı

Daimi kemterim hikmet arisi
Hatmolüben geldi beytin gerisi
İsmail’e inen koçun derisi
Ol Emrü Ümmiye Sultan’da kaldı