- O Kaşların Bütün Cihana Bedel - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Salını salını gelen sevdiğim
O kaşların bütün cihana bedel
Yad güzele meyil katan değilim
O kaşların bütün cihana bedel

O siyah zülfünü gerdana asma
Ararım bulunmaz sen gibi yosma
Hüsnüne nakşolmuş allemel esma
Gözlerin fel fecri Kur’an’a bedel

Geceler düşümde eylerim sayık
Giyin al yeşili hep sana layık
Hep güzeli sana tutam halayık
Bir telin Yusuf’u Kenan’a bedel

Ak göğsüne gonca güller takışın
Kimseye benzemez esnin yakışın
Lütfedip naz ile bir kez bakışın
Yüz bin huru on bin gılmana bedel

Daimi’yi aşka saldın ne yaman
Alemde sergerdan oldum elaman
Şu gönlüme attı sendeki rüşan
Bu muhabbet nice devrana bedel