Olmasaydı (Bir Şemsi Aşk İle) - Aşık Said - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Olmasaydı (Bir Şemsi Aşk İle)

Bir şemsi aşk ile oldum divane
Yanardım büsbütün kor olmasaydı
Zemini cihanda gül mü biterdi
Eğer ol mübarek ter olmasaydı

Ne zulmet olurdu ne hükmü deniz
Ne şahmer olurdu ne kızıl öküz
Ne yer gök olurdu ne gün ay yıldız
Eğer ki kefinen nun olmasaydı

Cümle mahlukatın hakkı yezdanı
Yarattın embiyayı mürselini
Hemde yaratmazdın havzı kevseri
Akmazdı gözümden mim olmasaydı

Ol turi sinada haşroldu Musa
Hurmayı dalında bitirdi İsa
Yedinci katında ol kadem basa
Üstünde bir iplik var olmasaydı

Adem buğday için çok çekti melal
Bir zaman ortaya düştü kıylükal
Buğday bizim için olmazdı helal
Havva eğer hakka yalvarmasaydı

Aşık sadıkların bilinmez sırrı
Bülbüle görünmez goncanın harı
Kimseler varmazdı ileri geri
Dü cihan serveri pir olmasaydı

Yaz gelince lale sümbül erişir
Güz gelince müddet çağı savuşur
Çare yoktur bülbül güle kavuşur
Velakin arada har olmasaydı

Der Said’im her sözlerim tastik et
Anla nasıl olur ol sırrı kudret
Nur ile keşfoldu ol sekiz cennet
Nar nereden çıkar nur olmasaydı


Etiketler :
Kategori: Aşık Said |
« || »