- Olmayınca - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Gönül hakikatli yarin elinden
Kalkınmaz vallahi naz olmayınca
Sürem dedim ariflerin yolundan dost yolundan
Sönmüyor ateşim nar olmayınca

Kul Mustafa’m geçti meyden varımdan
İnayet umarım gani karımdan
Gönül kışı kalkmayınca serimden dost serimden
Hiç bahar gelir mi yaz olmayınca