Ölüm arkam sıra gezme
Git dolanda bir zaman gel
Gurbet elde canımı alma
Gel sılada borcunu al

Şu dünyada boşa gezdim
Usandım canımdan bezdim
Şah Hüseyin’e rica yazdım
Kerbelaya götür de gel

Ağladım kumru bazdır
Bu sitemler bana azdır
Mekanımda Sivas’tır
Sor mekanımı yanıma gel.