- Orucu Tuttum da Bayram Etmedim - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Orucu tuttum da bayram etmedim
Emrinizden başka bir iş tutmadım
Gelin oldum bu murada yetmedim
Kıyma zalım kıyma canıma kıyma
Aldanıp feleğin sözüne uyma

Babam senden çok mu aldı malını
Söyleyin de geri versin malını
Mal için de öldürmezler gelini
Kıyma zalım kıyma canıma kıyma
Aldanıp feleğin sözüne uyma