- Saçlarına Yıldız Taktım - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Bağrıma düştü bir ateş
Yanarım közler içinde
Yârim gitti gelmedi
Dilim dönmez söz içinde

Saçlarına yıldız taktım
Sel oldum gözünden aktım
Cemalini kabem yaptım
On binlerce yüz içinde

Yar gönlüme seçtin sultan
Kalmadı canımda noksan
Ayırmadım seni haktan
Seyreyledim öz içinde

Saçlarına yıldız taktım
Sel oldum gözünden aktım
Cemalini kabem yaptım
On binlerce yüz içinde


Gülten Benli