Şah-ı Merdan’ın Kulları - Aşık Turabi - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Şah-ı Merdan’ın kulları
Hacı Bektaş’ın gülleri
İlm- i ledün bülbülleri
Güldestedir Bektaşiler

Her seher açılır meydan
Süreler aynı cem erkan
Ta elest ahd ile peyman
Güldestedir Bektaşiler

Sayifullah secdegahım
Vechullahtır kıblegahım
Gönülleri Beytullahım
Güldestedir Bektaşiler

Sekahüm Rabbihüm derler
Şaraben tahur içerler
Sır için serden geçerler
Gül destedir Bektaşiler

Turabi’nin sözü haktır
Gerek dinle gerek bak dur
Gönlümde garazım yoktur
Güldestedir Bektaşiler