Sana Öğüt Verip Aklın - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Sana Öğüt Verip Aklın - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Sana öğüt verip aklın
Çalan bulur belasını
Pederine kem söylerse
Bulan bulur belasını

Nefsine sarfedüp varın
Cehennem edüp mezarın
Validenin intizarın
Alan bulur belasın

Senin fırsatın güdenler
Seni kem yola yedenler
Helal kazancın edenler
Her an bulur belasını

Seni kimse kayırmıya
Esrarım duyurmuya
Seni benden ayırmıya
Gelen bulur belasını

Musibet düştü arama
Em koyan yoktur yarama
Benim şu bahtı karama
Gülen bulur belasını

Aklım yetmedi hileye
Girdim bin çeşit çileye
Ruhsati’yi bu belaya
Salan bulur belasını