Seller aldı değirmenin bendini - Türküler - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Seller aldı değirmenin bendini
Kurtulmaz dertlere koydum kendimi
Elvan çiçeklerden aldım rengimi
O dağlar bu dağlar yeşil dumanlı dağlar
Dağlar elleri koynunda divan ağlar
Kar mı yağdı şu Sille’nin dağına
Sam yeli inmiş bahçesine bağına
Varma dedim vardın sarhoş yanına

Varma varma kalma hem de yolundan
Babam duyar tutmuş benim kolumdan
Onlar ile bozuk yine aramız
Ayak ayak bizim sılamız
Cerrahlara sardırmayız yaramız
Kendi yaramızı saranlardanız
Koç gibi meydanlarda duranlardanız