Gönlümün ziyası gözümün nuru
Gönlümde mihmanım sen oldun ezel
Kolumun kuvveti dizimin feri
Ruh ile revanım sen oldun ezel

Bilmem huri midir melek midir zatın
Nuru ilahiye benzer sıfatın
Teşneyim nûş ettir lebi hayatın
Derdimin dermanı sen oldun ezel

Gösterip mah yüzün eyleme meftun
Aklım fikrim aldın olmuşum mecnun
Cefa ile aşkın eyledin mahzun
Kulunum sultanım sen oldun ezel

Noksanî kulundur kapında şahım
Pertevi hüsnündür şems ile mâhım
Cüda kılma bir dem alma bu âhım
Dem ile devranım sen oldun ezel