Seni Bir Ruhtan Yarattı - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Seni Bir Ruhtan Yarattı - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Seni bir ruhtan yarattı
La ilahe illallah de
Sen hak idin nevvaretti
La ilahe illallah de

Gözünü etti Azrail
Yüzünü etti İsrafil
Kulağın etti Mikail
La ilahe illallah de

Veçhine veçhln benzetti
Kur’anda böyle methetti
Ehli iman bin şükretti
La ilahe illallah de

Hele fikret bu ne devlet
Nasıl olmıyasın ümmet
Niçün terkedersin sünnet
La ilahe illallah de

Gerek yabanda yazıda
Melekler senden haz ede
Ağır gele terazide
La ilahe illallah de

Bundan ala sünnet olmaz
Bundan ala dikkat olmaz
Bundan ala devlet olmaz
La ilahe illallah de

Ruhsati çal serin taşa
Akıt gözden yaşı yaşa
Geçirme ömrünü boşa
La ilahe illallah de