Sevda sevda derler - Güler Duman, Karacaoğlan, Neşet Ertaş - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Sevda sevda derler be hey yarenler
Bilmeyene bir acayip hal olur
Varıp bir kız on yaşına değince
Açılmadık bir tomurcuk gül olur

On birinde mah yüzüne bakılır
On ikide kızın kahrı çekilir
On üçünde ak gül olur açılır
On dördünde her bir yanı bal olur

On beşinde sevda düşer başına
On altıda yadlar girer düşüne
On yedide gezer kendi başına
Çok sallanma zülüflerin tel olur

On sekizde gayet yüksekten uçar
On dokuzda gözlerinden kan saçar
Yirmisinde sevdiğinden vaz geçer
En sonunda bir zalime kul olur

Karac’oğlan der ki kaşları kara
Yüreğime açtı hançersiz yara
Çok varıp gelsen olmaz her yere
Ya muhabbet kalkar ya bir hal olur


Güler Duman


Neşet Ertaş