Solduktan Geri - Çimen Yalçın, Karacaoğlan - türkü sözü | klibi

Neyleyim şu dünyanın ziynetin
Âkıbeti ölüm olduktan geri
İstemem bahçende bülbüller ötsün
Benim gonca gülüm solduktan geri

Çöze idim düğümlerin döşünden
Öpe idim gözlerinden kaşından
Güzelliğin soyha kalmış başından
Ben inli boranlı olduktan geri

Yalanmış dünyanın ötesi yalan
Felektir muradım elimden alan
Mısr’a Sultan olsam istemem kalan
Dost ağlayıp düşman güldükten geri

Karac’oğlan der ki bu ne hâl bilmem
Gelmişim dünyaya bir daha gelmem
Alem bir yan’olsa o yâri vermem
Yârin gönlü bende olduktan geri