Sosin / Romanî - Çimen Yalçın - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Sosin
Sosin sosin sosin sosina li mêrg û çiya ye
Qîzik çûne dîlanê hemî kemberê badaye
Min eşqê ramûsanê aqil û sevda nemaye
Ji derdê ramûsanê aqil û sevda nemaye

Sosin sosin sosin sosina li mêrg û belek e
Keçik çûne dîlanê hemî kemberê xelek e
Ji derdê ramûsanê aqil û sevda gelek e
Min derdê ramûsanê aqil û sevda gelek e

Romanî
Romanî ha Romanî, haylo lawo Romanî
Romanî ha Romanî, de gidî lawo Romanî
Te ji wê rê çi anî, haylo lawo Romanî
Te ji wê rê çi anî, gidî lawo Romanî
Cot gamêşên İranê, haylo lawo Romanî
Cot gamêşên İranê, de gidî lawo Romanî
Qelenê keçikê dernani, haylo lawo Romanî
Qelenê keçikê dernani, de gidî lawo Romanî

Xelife we dernani, haylo lawo Romanî
Xelife we dernani, de gidî lawo Romanî
Romani dîsa dîsa, haylo lawo Romanî
Qeytane dora kîsa, de gidî lawo Romanî
Fincanê dest Ûrisa, haylo lawo Romanî
Fincanê dest Ûrisa, de gidî lawo Romanî
Romani kurê pîrê, haylo lawo Romanî
Romani kurê pîrê, de gidî lawo Romanî