Söyleyim De Dinlen Mevali Canlar - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Söyleyim De Dinlen Mevali Canlar - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Söyleyim de dinlen mevali canlar
Evvel Allah bu cihana kim geldi
Muhammet Ali kandilde nur iken
Bu cihana sada geldi ün geldi

Cihan derya idi dünya dar idi
Cebrail Mikail anda var idi
Bir avuç toprakla dünya kuruldu
Azrail İsrafil anda sur idi

Kün deyince karar kıldı ademe
Yedi gün emeğim geçti o deme
Kadir Allah can verince ademe
Akıl fikir ile kül-i kan geldi

Sen talip ol çok iş vardır talipte
Ne ararsan gerçeklerde arifte
Adem nice böyle yattı kalıpta
Ol Hazret-i Âdem dahi dün geldi

Sen talip olup da yakından gözle
Gezme yazı yaban gerçeği özle
Yüz yiğirmi dört bin nebiden özce
Muhammed’e vahy-i Cebrail geldi

Bu işlerin ezelini soranda
Yer gök bina kurdu İsm-i Azam’da
Bu cihanı var eyleyip düzende
Ali Muhammet’ten gayrı kim geldi

Doksan bin er Horasan’ın bendidir
Vallah billah aşıkların andıdır
Pîrim Hünkar Hacı Bektaş kendidir
Cümlemize Hacı Bektaş pir geldi

Miraç’ta danıştık doksan bin kelam
Cebrail Ali’ye getirdi selam
Dört kitaba indi levh ile kalem
Aşıklar da bu cihana sır geldi

Veli’m bu sözlere inandık vallah
Hak ben-i ademde arayıp bulmak
On sekiz bin alem yaratan Allah
Cevlan edip bu cihana bir geldi