Şu kışlanın kapısına - Arzu Görücü, Güler Duman, İskender Ulus, Münevver Özdemir, Orhan Hakalmaz, Turgay Başyayla - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Şu kışlanın kapısına
Mail oldum yapısına
Telli kurban bağlayayım
Asker yârin kapısına

Yüce (karlı) dağlar olmasaydı
Laleleri solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri de
Şu ayrılık olmasaydı

Kara kazan kaynamasın
Atım cirit oynamasın
İki sene asker oldum
Nazlı yârim ağlamasın

Yüce (karlı) dağlar olmasaydı
Laleleri solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri de
Şu ayrılık olmasaydı


Güler Duman


Arzu Görücü


Münevver Özdemir


Orhan Hakalmaz – Klip


Turgay Başyayla


İskender Ulus