Şu Yalan Dünyada Bir Üstat - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Şu Yalan Dünyada Bir Üstat - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Şu yalan dünyada bir üstat buldum
Beni bırakmadın işime felek
Şakirt olan şaşkın olur dembedem
Ne okursun bilmem güşuma felek

Gönül turnam gökyüzünde dönerken
Felek ağu katmış göle inerken
Dizbediz oturup derdim yanarken
Kahrettin dostuma eşime felek

Sorayım feleğe Kemter’im n’etti
Yoksa delirdi mi huyu mu tuttu
Balım Sultan tekkesine mi gitti
Baykuşlar kondurdum taşıma felek

Kemter türlü kemhaları dokurdu
Doksan bin ayetin ilmin okurdu
Balım Sultan bahçesinde şakırdı
Yoksa ok mu değdi kuşuma felek

Kemter beni koydu yuvada yurtta
İsmini söyledim dilimde virtte
Ol sene bin iki yüz otuzdörtte
Yükletti göçünü döşüme felek

Kemter türlü alemlere ermişti
Yedi farzı üç sünneti kılmıştı
Ölmeden elli yıl evvel ölmüştü
Çok çevir eyleme düşüme felek

Veli’m ey der Kemter gitti kimim var
Kemter’i aldırdım yeni gamim var
Usta idi yapılacak damım var
Hiç bu iş gelmedi başıma felek