Şükür (Ömrüm Ahir Oldu) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Şükür (Ömrüm Ahir Oldu) - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Ömrüm ahir oldu gurbette mevla
Ruhuma verdiğin himmete şükür
Kuşe-i hanlarda bi-kesim amma
Tecelli babında hikmete şükür

Bir hayır amel yok pür günahkarım
Gufran-ı Gafur’dur gani settarım
Adem halkeylemiş perverdigarım
Bizlere verdiğin nimete şükür

Kudretinden bizi bina eylerniş
Aklı fikri hayır ata eylemiş
Kuran aziminde sena eylemiş
Vel kadd-i keremna ayete şükür

Figani ismiyle bab-ı gaflette
Gahi sefahatte gahi mihnette
Hemi elemlerde dam-ı gurbette
Basr-ı kanaatle vahdete şükür