- Sür Umut Tarlalarını - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Yastığım uyandırdı beni
Bugün görüş günümüz
Şafaklar doğurdu gözlerim
Seni hayalimde

Yağmurlarla gelen hüzün
Tükenmez gece gündüzüm
Kederden bu gece uzun
Görsün gözüm yüzünü
Ki sevdam tuz bassın yarama
Sen yine sür sür sür sür
Sür umut tarlalarını
Ki ufukta belirsin güneş.