- Tabakası tütün Hıdır - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Tabakası tütün Hıdır
Eli silah kurşun Hıdır
Adım atsa titrer Mardin
Yirmi cana kıyan Hıdır

Kanla mı yıkanırdı
Göynekteki kan be Hıdır
Şimdi ağıt türküsün sen
Böyle mi olur son be Hıdır

Hıdır kaçar çember dardır
Mazı dağı boran kardır
Bu kör inat çıkmaz yoludur
Çaresi yok bitmiş Hıdır

Kurda kuşa yemmi olur
Dayanmaz bu can be Hıdır
Şimdi ağıt türküsün sen
Böyle mi olur son be Hıdır

Olmaz olsun böyle töre
Kan kokuyor bütün yöre
Yarg sorgu bir ay süre
İpi boyna takmış Hıdır

Zindan soğuk karanlıktır
Görmez ışık göz be Hıdır
Şimdi ağıt türküsün sen
Böyle mi olur son be Hıdır

« || »