Telgrafçı Akif - Adile Kurt Karatepe, Ahmet Kaya, Damla Çetin, Deniz Toprak, Ender Balkır, Gaye Aksu, Nazlı Öksüz, Nurettin Rençber - türkü sözü | klibi
Dinlemek istediğiniz Türkü:

Hüseynik’ ten çıktım şeher yoluna
Can ağrısı tesir etti koluma
Yaradanım merhamet et kuluna
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri ne

Telgrafın direkleri sayılmaz
Atik hanim baygın düştü ayılmaz
Böyle canlar teneşire koyulmaz
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri ne

Lütfü gelsin telgrafın başına
Bir tel vursun Musul’da kardaşıma
Yazık oldu yazık su genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri ne


Ahmet Kaya


Nazlı Öksüz


Ender Balkır


Nurettin Rençber


Deniz Toprak


Adile Kurt Karatepe


Gaye Aksu


Damla Çetin